BIP.gov.pl

Skargi i wnioski

Przyjmowanie skarg i wniosków w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności
Podstawy prawne rozpatrywania:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 - tekst jednolity) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r w sprawie organizacji rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z 2002, poz. 46)
Skargi i wnioski można składać pisemnie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu. Dyrektor ŚCWiS przyjmuje w sprawach skarg i wniosków we wtorek w godzinach od 15.00 do 16.00. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostają bez rozpoznania.

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Sebastian Płatek
Publikacja dnia: 24.04.2019
Podpisał: Robert Ciupa
Dokument z dnia: 24.04.2019
Dokument oglądany razy: 4128
Śląskie Centrum Wolności i Solidarności