BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony:

Zamówienia publiczne


  Wersja z dnia: 16.03.2023
Powód wprowadzenia zmian: Publikacja zawiadomień w postępowaniu

  Wersja z dnia: 16.03.2023
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

  Wersja z dnia: 16.03.2023
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

  Wersja z dnia: 16.03.2023
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja planu postępowań zamówień publicznych

  Wersja z dnia: 09.03.2023
Powód wprowadzenia zmian: Publikacja ogłoszenia o zamówieniu

  Wersja z dnia: 25.07.2022
Powód wprowadzenia zmian: Publikacja informacji z planem postępowań zamówień publicznych na rok 2023

  Wersja z dnia: 20.07.2022
Powód wprowadzenia zmian: Publikacja zawiadomienia o unieważnieniu postępowania

  Wersja z dnia: 11.07.2022
Powód wprowadzenia zmian: Publikacja zestawienia ofert w postępowaniu

  Wersja z dnia: 30.05.2022
Powód wprowadzenia zmian: Publikacja ogłoszenia o zamówieniu

  Wersja z dnia: 23.05.2022
Powód wprowadzenia zmian: Publikacja zawiadomienia o unieważnieniu postępowania

  Wersja z dnia: 23.05.2022
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja informacji

  Wersja z dnia: 10.05.2022
Powód wprowadzenia zmian: Publikacja zestawienia ofert w postępowaniu

  Wersja z dnia: 09.05.2022
Powód wprowadzenia zmian: Publikacja informacji o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

  Wersja z dnia: 25.05.2021
Powód wprowadzenia zmian: Publikacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych

  Wersja z dnia: 17.05.2021
Powód wprowadzenia zmian: Podanie informacji o udzielonym zamówieniu

  Wersja z dnia: 17.05.2021
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o rozpoczęciu procedury w sprawie wyłonienia wykonawcy dot. postępowania pn. „Remont Pomnika Krzyża Poległych Górników oraz muru”.

  Wersja z dnia: 14.01.2021
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o rozpoczętej procedurze w sprawie wyłonienia wykonawcy dot. postępowania pn. „Remont Pomnika Krzyża Poległych Górników oraz muru”.

  Wersja z dnia: 28.12.2020
Powód wprowadzenia zmian: Publikacja informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej

  Wersja z dnia: 23.11.2020
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie informacji z otwarcia ofert w postępowaniu

  Wersja z dnia: 12.10.2020
Powód wprowadzenia zmian: Publikacja informacji o zamówieniu nr SCWiS/5/2020

  Wersja z dnia: 18.08.2020
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja załącznika

  Wersja z dnia: 10.08.2020
Powód wprowadzenia zmian: Opublikowanie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej

  Wersja z dnia: 10.08.2020
Powód wprowadzenia zmian: Opublikowanie zestawienia ofert

  Wersja z dnia: 10.08.2020
Powód wprowadzenia zmian: Opublikowanie informacji o udzielonym zamówieniu

  Wersja z dnia: 10.08.2020
Powód wprowadzenia zmian: Opublikowanie zestawienia ofert

  Wersja z dnia: 07.08.2020
Powód wprowadzenia zmian: Opublikowanie zestawienia ofert

  Wersja z dnia: 05.08.2020
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie odpowiedzi do SIWZ

  Wersja z dnia: 04.08.2020
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie Odpowiedzi do SIWZ nr 4

  Wersja z dnia: 03.08.2020
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie informacji z wizji lokalnej

  Wersja z dnia: 31.07.2020
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie odpowiedzi na pytania do SIWZ nr 3

  Wersja z dnia: 30.07.2020
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie Odpowiedzi do SIWZ nr 2

  Wersja z dnia: 24.07.2020
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie odpowiedzi na zadane pytania do SIWZ

  Wersja z dnia: 22.07.2020
Powód wprowadzenia zmian: Wprowadzenie zmian do SIWZ i umowy

  Wersja z dnia: 22.07.2020
Powód wprowadzenia zmian: Edycja widoku

  Wersja z dnia: 22.07.2020
Powód wprowadzenia zmian: Edycja widoku

  Wersja z dnia: 22.07.2020
Powód wprowadzenia zmian: Edycja widoku

  Wersja z dnia: 22.07.2020
Powód wprowadzenia zmian: Edycja widoku

  Wersja z dnia: 22.07.2020
Powód wprowadzenia zmian: Porządkowanie widoku

  Wersja z dnia: 21.07.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana nazw

  Wersja z dnia: 21.07.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana załącznika - projekt budowlany

  Wersja z dnia: 20.07.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zamiana załączników - informacja o nadzorze inwestorskim

  Wersja z dnia: 20.07.2020
Powód wprowadzenia zmian: Publikacja ogłoszenia o przetargu

  Wersja z dnia: 20.07.2020
Powód wprowadzenia zmian: test przesyłania archiwum ZIP - usunięcie linka

  Wersja z dnia: 20.07.2020
Powód wprowadzenia zmian: test przesyłania archiwum ZIP

  Wersja z dnia: 20.07.2020
Powód wprowadzenia zmian: test przesyłania archiwum ZIP

  Wersja z dnia: 20.07.2020
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie informacji o nadzorze

  Wersja z dnia: 09.06.2020
Powód wprowadzenia zmian: Informacja ws. przetargu

  Wersja z dnia: 04.06.2020
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie informacji nt. planu zamówień

  Wersja z dnia: 24.02.2020
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie informacji o planie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

  Wersja z dnia: 13.02.2020
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie inf. o wyborze wykonawców zadań

  Wersja z dnia: 10.02.2020
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie nowej informacji

  Wersja z dnia: 24.04.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana nazwy oraz dodanie informacji

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności