BIP.gov.pl

Zamówienia publiczne

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Informacja 2
Informacja-plan
Informacja - plan
Informacja - plan postępowań 2022
Informacja - plan postępowań 2023
Informacja - plan postępowań 2023 - aktualizacja

 

 

 

 


Informacja - zapytanie ofertowe "Opracowanie projektu wykonawczego aranżacji Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności wraz z nadzorami autorskimi"
Informacja
INFORMACJA O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU - „Opracowanie projektu wykonawczego aranżacji Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności wraz z nadzorami autorskimi”
Inf. wybór 2

 

 

 

 

 

 


Informacja - zapytanie ofertowe poniżej 30 tys. euro - "Dokumentacja wykonawcza - prace budowlane"

Informacja 2

INFORMACJA O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU - Dokumentacja wykonawcza – prace budowlane

Inf. wybór 1

 

 

 

 

 

 

 


Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - przetarg nieograniczony do zadania pn. "Rozbudowa i dostosowanie budynku do potrzeb działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności"

Przetarg nieograniczony - roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ - przebudowa
Załączniki 2-8
9) Wzór umowy
Przedmiary robót (ZIP)
Projekt budowlany przebudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku ŚCWiS (ZIP)
Pozwolenie na budowę (ZIP)
Projekt wykonawczy (ZIP)

STWiORB (ZIP)

ZMIANA SIWZ - informacja 
SIWZ - ZMIANA
9) Umowa - ZMIANA
Odpowiedzi na pytania do SIWZ nr 1
Odpowiedzi na pytania do SIWZ nr 2
Odpowiedzi na pytania do SIWZ nr 3
Informacja z wizji lokalnej nr 1
Odpowiedzi na pytania do SIWZ nr 4
Odpowiedzi na pytania do SIWZ  nr 5
Zestawienie ofert w postępowaniu
Wybór oferty najkorzystniejszej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informacja - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Rozbudowa i dostosowanie budynku potrzeb działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności 

Informacja - nadzór inwestorski
Informacja o udzielonym zamówieniu - nadzór inwestorski

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


  Przetarg nieograniczony - Wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie wystawy stałej

Ogłoszenie o zamówieniu - "Wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie wystawy stałej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach dla zadania pn. Rozbudowa i dostosowanie budynku do potrzeb działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności"

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający informuje, iż postępowanie na "Wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie wystawy stałej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach dla zadania pn. Rozbudowa i dostosowanie budynku do potrzeb działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności", nr  SCWiS/5/2020 jest prowadzone w formie elektronicznej przy użyciu platformy zakupowej

https://platformazakupowa.pl/transakcja/397118

Zestawienie ofert w postępowaniu
Zesatwienie ofert 
Wybór oferty najkorzystniejszej
Wybór oferty najkorzystniejszej

 

Remont Pomnika Krzyża Poległych Górników oraz muru

Informacja - zapytanie ofertowe - Remont Pomnika Krzyża Poległych Górników oraz muru
Informacja - Remont Pomnika Krzyża Poległych Górników oraz muru
Informacja o udzielonym zamówieniu - Remont Pomnika Krzyża Poległych Górników oraz muru
Informacja o udzielonym zamówieniu

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach na lata 2022 - 2023

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup energii elektrycznej na potrzeby Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach na lata 2022 - 2023
Ogłoszenie o zamówieniu
Zamawiający informuje, iż postępowanie na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach na lata 2022 - 2023", nr  SCWiS/1/2022 jest prowadzone w formie elektronicznej przy użyciu platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/transakcja/605542 
Zestawienie ofert w postępowaniu
Zestawienie ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach na lata 2022 - 2023

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup energii elektrycznej na potrzeby Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach na lata 2022 - 2023
Ogłoszenie o zamówieniu
Zamawiający informuje, iż postępowanie na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach na lata 2022 - 2023", nr  SCWiS/2/2022 jest prowadzone w formie elektronicznej przy użyciu platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/transakcja/635709
Zestawienie ofert w postępowaniu
Zestawienie ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach na lata 2023 - 2024

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup energii elektrycznej na potrzeby Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach na lata 2023 - 2024
Ogłoszenie o zamówieniu
Zamawiający informuje, iż postępowanie na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach na lata 2023 - 2024", nr  SCWiS/2/2023 jest prowadzone w formie elektronicznej przy użyciu platformy zakupowej

https://platformazakupowa.pl/transakcja/740481

Zestawienie ofert w postępowaniu
Zestawienie ofert
Wybór oferty najkorzystniejszej
Wybór oferty najkorzystniejszej

 

Brak danych
 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Anna Szewczyk
Publikacja dnia: 30.03.2023
Podpisał: Anna Szewczyk
Dokument z dnia: 30.03.2023
Dokument oglądany razy: 23294
Śląskie Centrum Wolności i Solidarności