bip.gov.pl bip.scwis.org.pl
RSS
A A A K

Instrukcja korzystania ze strony

Biuletyn Informacji Publicznej
Instrukcja korzystania ze strony

BIP - co to jest?
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna. Biuletyn Informacji Publicznej zapewnia łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych.

STRONA GŁÓWNA BIP
Na stronę główną Biuletynu Informacji publicznej ŚCWiS można dostać się:
1. W sposób bezpośredni poprzez podanie odpowiedniego adresu URL w przeglądarce internetowej www.bip.scwis.org.pl
2. W sposób pośredni, ze strony BIP Urzędu Marszałkowskiego poprzez wybór zakładki
Główna strona biuletynu składa się z nagłówka - logo biuletynu wraz z nazwą jednostki, menu podmiotowego, menu przedmiotowego oraz wyszukiwarki.
Nagłówek, pasek z nazwą i logo Biuletynu są stałymi elementami strony. Aktualnie wybrana opcja jest zaznaczona graficznie (zmieniony kolor). Poprzez odpowiednie wywołania odnośników z menu przedmiotowego zostanie otwarte nowe okno przeglądarki z odpowiednia zawartością. Zmiany będą następować w głównej części strony tj. w oknie głównym.

Menu przedmiotowe składa się z:

1. Statut
2. Regulamin organizacyjny
3. Finanse
4. Majątek
5. Dług i pomoc publiczna
6. Rejestry, ewidencje i archiwa
7. Zamówienia publiczne (w tym archiwum)
8. Dokumentacje kontroli
9. Informacje nieudostępnione
10. Skargi i wnioski
11. Instrukcja korzystania ze strony
12. Rejestr zmian
13. Redakcja
14. Statystyki
 Opublikował: Wojciech Skwira
Publikacja dnia: 09.10.2012
Podpisał: Wojciech Skwira
Dokument z dnia: 09.10.2012
Dokument oglądany razy: 3 447