BIP.gov.pl

STRONA ARCHIWALNA BIP Śląskie Centrum Wolności i Solidarności

Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198)

w myśl art. 4 nakłada na określone podmioty, m.in. organy władzy publicznej oraz organy samorządów gospodarczych i zawodowych, obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Przepisy wykonawcze zawarte w

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

(Dz.U. Z 2007 r. Nr 10, poz. 68) określają strukturę, zakres publikowanych informacji oraz funkcjonalność biuletynu.
Biuletyn Informacji Publicznej ma na celu utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji obejmującej cały kraj. Główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej jest strona stworzona przez Ministra SWiA - www.bip.gov.pl
Intencją ustawodawcy jest upowszechnienie oraz ujednolicenie zakresu i sposobu publikowania informacji o sprawach publicznych, poprzez stworzenie w odrębnych serwisach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej.
Mamy nadzieję, że Biuletyn Informacji Publicznej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności zapewni Państwu łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych. Na stronach BIP można znaleźć informacje o aktach prawnych, zamówieniach publicznych oraz procedurach załatwiania spraw w ŚCWIS. 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Anna Szewczyk
Publikacja dnia: 09.01.2024
Podpisał: Anna Szewczyk
Dokument z dnia: 09.01.2024
Dokument oglądany razy: 796429
Śląskie Centrum Wolności i Solidarności